Evaluări și reevaluări
pentru toate tipurile de bunuri

Evaluări imobiliare

 • terenuri
 • clădiri rezidențiale
 • blocuri de locuințe
 • clădiri industriale
 • clădiri agricole
 • construcții speciale
 • clădiri de învățământ
 • Evaluări bunuri mobile

 • autoturisme
 • utilaje
 • mașini de capacitate mare
 • mijloace fixe întreprinderi
 • active corporale, necorporale
 • Expertize valorice

 • pentru dare în folosință clădiri
 • evaluări pentru impozitare
 • evaluări de investiții
 • evaluări de întreprinderi
 • majorări capital
 • studii de prefezabilitate
 • studii de oportunitate
 • intermedieri modificări acte constitutive la Oficiul Registrului Comerţului Brașov