Header1

Header2

.home .e-mail

ro|en

Evaluari Brasov

Header

• terenuri • case • apartamente • cladiri •

 

PREZENTARE

CONFORMITATE

EVALUARE

AUDIT ENERGETIC

CONTACT / TARIFE

ENGLISH

 Bufnea Ovidiu Eugen 

1.    Inginer,profilul MECANIC,absolvent curs de zi al Facultatii de Mecanica Galati, Promotia 1991

2.    Masterand,specializarea Energetica si protectia mediului ,absolvent curs de zi Master ,Facultatea de Mecanica Galati, Promotia 2007

3.    Absolvent al cursurilor postuniversitare ANEVAR specifice evaluarilor  imobiliare in martie 2006; Absolvent al cursurilor postuniversitare ANEVAR specifice evaluarilor de bunuri mobile in octombrie 2007

·         MEMBRU TITULAR ANEVAR cu legitimatia nr. 10496(www.anevar.ro);

·         EVALUATOR ATESTAT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale(DADR Brasov) si Ministerul Mediului si Padurilor(ITRSV Brasov) cu CERTIFICAT DE AGREERE NR.6/25.08.2010 (www.madr.ro)

·         EVALUATOR ATESTAT Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului cu ADRESA NR.113/25.06.2010(www.mdrt.ro)

4.    Absolvent al cursurilor postuniversitare AAEC-FIMM Universitatea Politehnica Bucuresti specifice auditului energetic pentru cladiri si instalatii in iunie 2010;

·         AUDITOR ENERGETIC GRADUL II ATESTAT Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (www.mdrt.ro)

PROFESIA DE EVALUATOR MEMBRU ANEVAR

Exercitarea profesiei de evaluator intr-o maniera ce nu va leza niciodata interesele beneficiarului; a firmatiile sustinute in rapoartele de evaluare vor fi in conformitate cu documentatia tehnica si informatiile puse la dispozitie de beneficiar cat si cu constatarile facute cu ocazia inspectiei in teren
• In baza Normelor de etica elaborate de ANEVAR , raportul de evaluare este confidential atat pentru evaluator cat si pentru beneficiar si nici o responsabilitate referitoare la acest raport nu poate fi acceptata de evaluator fata de o terta parte
• In baza Normelor de etica elaborate de ANEVAR, raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau partial fara acordul beneficiarului si al evaluatorului
• Evaluatorul va comunica prin raportul de evaluare fiecare analiza si va estima valoarea fara sa urmareasca nici un interes personal
• Analizele, opiniile si concluziile cuprinse in continutul raportului de evaluare vor fi realizate in conformitate stricta cu cerintele STANDARDELOR ANEVAR

 

CONFORMITATE

 

Evaluarile au la baza Standardele – ANEVAR ( care inseamna Standardele Internationale de Evaluare IVS*, completate cu Recomandarile ANEVAR pentru practica in evaluare )
* Consiliul director si Conferinta Nationala a ANEVAR au adoptat,incepand cu 1 ianuarie 2004, Standardele Internationale de Evaluare, ca STANDARDE DE EVALUARE obligatorii pentru membrii ANEVAR

DESPRE ANEVAR

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR – a luat fiinta in anul 1992, ca o asociatie profesionala, non–profit, neguvernamentala, independenta, care actioneaza in interes public (fapt confirmat de obtinerea statutului de utilitate publica) si care promoveaza metodele si tehnicile de evaluare prin mijloace specifice.
ANEVAR este asociat unic la institutul de cercetari in evaluare – IROVAL care are preocupari in domeniul evaluarilor, detine o editura si o vasta biblioteca de specialitate.
Membrii ANEVAR isi desfasoara activitatea in conformitate cu standardele de evaluare, inca din 1995 iar din anul 2003 acestea au fost inlocuite cu Standardele Internationale de Evaluare (elaborate de IVSC – International Valuation Standard Committee, cu sediul la Londra, organism al ONU).
Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, Standardele Internationale de Evaluare elaborate de IVSC au fost adoptate ca standarde nationale de evaluare.
Ca o consecinta a sistemului de perfectionare profesionala a membrilor sai, precum si datorita promovarii standardelor nationale, europene si internationale si a Codului deontologic, activitatea ANEVAR este recunoscuta de multe organizatii romanesti (asociatii guvernamentale, neguvernamentale de profil) care solicita ca rapoartele de evaluare sa fie in concordanta cu standardele ANEVAR si recomandarile sale. ANEVAR este
-membru al Grupului European de Asociatiilor de Evaluatori (TEGoVA).
-membru al Consiliului Director al Comitetului pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC),
-membru al Consiliului Director al Asociatiei Mondiale a Organizatiilor de Evaluatori (WAVO).

PROFESIA DE AUDITOR ENERGETIC

Auditorul energetic isi desfasoara activitatea in conformitate cu Codul de Conduita a Auditorului energetic pentru cladiri  conform „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010

Principiile care guverneaza conduita profesionala a auditorului energetic pentru cladiri sunt:

-profesionalismul

-impartialitatea

-integritatea morala

-libertatea gandirii si exprimarii

-cinstea si corectitudinea

-confidentialitatea

-conflictul de interese

-competenta profesionala

 

copyright © 2005. Totate drepturile rezervate. Web design by IDEEA.