Header1

Header2

.home .e-mail

ro|en

Evaluari Brasov

Header

taking half a viagra pill• terenuri • case • apartamente • cladiri •

 

PREZENTARE

CONFORMITATE

EVALUARE

AUDIT ENERGETIC

CONTACT / TARIFE

ENGLISH

 EVALUARE

 

TIPURI DE PROPRIETATI EVALUATE


Se pot intocmi pentru diferiti beneficiari (persoane fizice sau juridice,institutii private sau de stat) studii de evaluare pentru o gama larga de proprietati imobiliare precum:
1. Orice teren( terenuri extravilane, terenuri agricole, terenuri intravilane )
2. Orice cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren (locuinte in cladiri individuale apartamente in blocuri de locuinte ,vile sau case de vacanta, birouri, spatii comerciale sau de depozitare, cladiri comerciale sau industriale, constructii agricole, constructii cu destinatie speciala)
3. Orice recolta ,material lemnos,depozit mineral sau alta resursa naturala atasata terenului
4. Orice proprietate accesorie proprietatii prevazute la lit. (1)-(3),inclusiv orice septel si orice echipament utilizat in agricultura sau silvicultura
5.
Orice drept de proprietate descris la lit. (1)-(4),inclusiv dreptul de folosinta sau dreptul de a obtine venit dintr-o astfel de proprietate.

 

SCOPURI ALE EVALUARI


1. Vanzari - cumparari de proprietati imobiliare.Fuziuni sau schimburi de proprietati imobiliare

In conditiile unei evolutii economice stabile, valoarea de investitie pentru proprietatile imobiliare este apropiata de valoarea de piata. In orice alte conditii, din perspectiva cumparatorului sau vanzatorului numai un specialist evaluator poate sa evidentieze atat punctele tari, cat si pe cele slabe ale unei proprietati imobiliare , venind astfel cu un suport material justificat in negocierile ce se poarta pentru schimbarea proprietarului. De altfel in alte tari, mai avansate din punct de vedere al pietei imobiliare, nimeni nu porneste demersurile de schimb, vanzare sau achizitionare ale unei proprietati imobiliare fara a apela mai intai la serviciile unui specialist evaluator.

2.Evaluarea proprietatilor imobiliare pentru garantarea imprumuturilor
Subiectul in evaluarea pentru credite este determinarea valorii de piata .
Bancile acorda credite in urma unor analize de risc iar aceste credite reprezinta un procent stabilit de ofiterul de credit din valoarea de piata a proprietatii imobiliare pusa garantie.
 Este bine ca pe langa evaluatorul agreeat de banca clientul sa apeleze la serviciile unui evaluator propriu care va determina valorea de piata a proprietatii imobiliare, astfel incat in final clientul sa poata purta o negociere argumentata cu evaluatorul bancii si cu ofiterul de credit.

3.Evaluarea proprietatilor imobiliare pentru rezolvarea litigiilor
Justa compensare in caz de expropriere,cazuri de inselatorie dovedita a cumparatorului,evaluarea pentru pagubele prin deteriorarea proprietatii,partajari sunt cateva din situatiile in care se impune efectuarea unei evaluari.

4.Asigurari
Subiectul in evaluare pentru asigurari este valoarea de reconstructie (costul de refacere integrala, identica, a proprietatii imobiliare dupa distrugere). Valoarea de despagubire presupune acordarea de compensatii in limita costurilor de reconstructie fara a fi preluate in aceste costuri imbunatatirile sau extinderile constructiei sau ale dotarilor.
 

5.Impozitarea
In Codul Fiscal Art. 253( Calculul impozitului datorat de persoanele juridice) se prevad urmatoarele:
(1)In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
(2)Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1%, inclusiv.
(3)Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.
(4)In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
(5)In cazul unei cladiri care a fost reevaluata conform prevederilor legale in vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare;
(6)In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 1998 si care dupa aceasta data nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice.


AUDIT ENERGETIC

 

TIPURI DE PROPRIETATI AUDITATE

Clădirile sunt grupate în două mari categorii, în funcţie de destinaţia principală a acestora, după cum urmează:

A. Clădiri de locuit (din sectorul rezidenţial):

– clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex, ş.a.);

– clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);apartamente in blocuri sau cladiri cu mai multe apartamente

B. Clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe (din sectorul terţiar):

– birouri.

– clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi);

– cămine, internate;

– spitale, policlinici;

– hoteluri şi restaurante;

– clădiri pentru sport;

– clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci);

– clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);

– alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: clădiri industriale cu regim normal de exploatare).

Prevederile metodologiei Mc 001 si a Legii 372/2005 nu se aplică la următoarele categorii de clădiri:

– clădiri şi monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

– clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

– clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere

şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie:

– clădiri nerezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

– clădiri independente, cu o arie utilă mai mică de 50 m˛;

– clădiri cu regim special de exploatare.

 

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII


      Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit în continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei în vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la capitolul precedent:

-care se construiesc(masura valabila din 01.01.2007);de regula prezentarea Certificatul de performanta energetica a cladirii este solicitat de reprezentantii Primariei la punerea in functiune a cladirii

-sunt vandute sau închiriate(masura valabila din 01.01.2011); de regula prezentarea Certificatul de performanta energetica a cladirii este solicitat la notariat in cazul vanzarii si de reprezentantii Primariei la inregistrarea contractului de inchiriere 


       Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias.
       Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute în reglementarile tehnice în vigoare, care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii. Certificatul este însotit de recomandari de reducere a costurilor, prin îmbunatatirea performantei energetice a cladirii.


DOCUMENTE DE REFERINTA

 

[1] Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

[2] Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I-a –

Anvelopa clădirii

[3] Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a –

Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri

[4] Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a III-a –

Nk to this page, add the site to igoogle, or visit the webmaster's page for free fun content. Page tools printer friendly cite / link feedback mentioned in? howtosmudge.com/pjn-viagra-sale-online-sd/ generic viagra online cheap viagra online viagra without a doctor prescription discounted generic viagra cheap viagra online viagra for sale buy viagra viagra sale buy viagra   references in periodicals archive?   encyclopedia browser?   full browser? No references found   within 24 hours of admission, the patient developed polymorphic ventricular tachycardia associated with loss of consciousness requiring 4 direct-current cardioversions (fig. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia caused by a... By hasdemir, can; aydin, hikmet h. ; sahin, selen; wollnik, bernd / the anatolian journal of cardiology (anadolu kardiyoloji dergisi) defibrillation is the definitive treatment for ventricular fibrillation (vf) and pulseless ventricular tachycardia (vt), the two most common causes of sudden cardiac death. Defibrillator? Heart savior or plain urban myth? By george peters / food/cooking/nutrition community one unique presentation is electrical storm (multiple temporally related episodes of ventricular tachycardia or ventricular fibrillation) (1,2) with an appropriately functioning aicd. Electrical storm and implanted defibrillators by davis, charles p. / southern medical journal   ventilation, quarry ventilation, shaft ventilator ventilator card ventilator frame ventilator, spot ventimiglia venting venting loop ventlight ventnor city vento di sotto ventose decrees ventral ventral aorta ventral hernia ventral light reflex ventral rib ventralia ventricle ventricose ventricular assist device ventricular depolarization complex ventricular fibrillation ventricular septum ventricular tachycardia ventriculus ventriloquism ventris ventris, michael ventris, michael george francis ventromedial nucleus ventsek, frantsisk ventsek, frantsisk ivanovich ventspils venttsel, konstantin venttsel, konstantin nikolaevich ventura ventura county ventura publisher venture venture life venturi venturi flume venturi meter venturi scrubber venturi tube venturi, adolfo venturi, franco venturi, giovanni battista venturi, lionello   ventricular rhythm ventricular rhythm ventricular rhythm ventricular rhythm ventricular rupture ventricular rupture ventricular septal defect ventricular septal defect ventricular septal defect ventricular septal defect ventricular septal defect ventricular septal defect with pulmonary atresia ventricular septal defect-functional types ventricular septal defect-functional types ventricular septum ventricular septum ventricular septum ventricular septum/posterior wall thickness ventricular shortening fraction ventricular shortening fraction ventricular shunt ventricular slice method ventricular slice met. Auditul si certificatul de performanta a cladirii

[5]Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a IV-a –

Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor 

[6] SR 1907/1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.

[7] SR 1907/2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare

convenţionale de calcul.

[8] SR 4839-97 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

[9] Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

 

 

copyright © 2005. Totate drepturile rezervate. Web design by IDEEA.