Header1

Header2

.home .e-mail

ro|en

Evaluari Brasov

Header

• terenuri • case • apartamente • cladiri •

 

PREZENTARE

CONFORMITATE

EVALUARE

AUDIT ENERGETIC

CONTACT / TARIFE

ENGLISH


DESPRE AUDITUL ENERGETIC

 

Auditul energetic al cladirii reprezinta o procedura specifica, avand ca scop obtinerea datelor privind:

a)profilul consumului energetic al cladirii;

b)identificarea si cuantificarea masurilor pentru realizarea unor economii de energie;   c)raportarea rezultatelor.

Auditul energetic al cladirii se realizeaza, dupa caz, pe baza datelor extrase din cartea tehnica a constructiei sau, in lipsa acesteia, in baza releveului cladirii.

Auditul energetic al cladirii cuprinde:

a)analiza termica si energetica a cladirii, pe baza careia se elaboreaza certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit in continuare certificat;

b)stabilirea masurilor in vederea cresterii performantei energetice a cladirii, cu estimarea costurilor, a economiei de energie, precum si a duratei de recuperare a investitiei.

Auditul energetic al cladirii se finalizeaza cu raport de audit energetic. Modul de efectuare a auditului energetic al cladirii este stabilit prin metodologie. Auditul energetic al unei cladiri existente care a fost supusa unei operatiuni de extindere se efectueaza pentru intreaga cladire.

 

Realizarea unui audit energetic este urmat de un raport de audit şi de eliberarea Certificatului de Performanţă Energetică pentru  clădirea auditată.

Beneficiarul(proprietarul) trebuie să ofere auditorului energetic toate documentele necesare raportului de audit anume:

        Cartea tehnica a construcţiei din care se vor selecta:

1.      Planurile de amplasament; planurile pentru structura de rezistenta;planurile pe nivele si sectiuni; planurile şi descrierea instalaţiilori electrice,sanitare si de incalzire;

2.      Date despre materiale de construcţii folosite, date despre echipamentele montate la  instalaţiile de încălzire, climatizare, ventilaţie, apă caldă şi apă rece, etc.

        Date privind consumurile realizate pentru clădirile existente :

1.      Consumurile de energie electrică lunar pentru ultimul an;

2.      Consumurile de gaz lunar pentru ultimul an;

3.      Consumurile de apă rece şi apă caldă lunar pentru ultimul an;

 

        Pentru clădirile noi construite ce necesita Certificatului de Performanţă Energetică la punerea in functiune:

1.      Echipamentele care se vor folosi în instalaţiile din clădire;

 

Dacă proprietarul nu are documente privind construcţia clădirii trebuie să permită auditorului  să efectueze la faţa locului măsurători si relevee inclusiv pentru instalatii iar daca va fi cazul sa preleveze probe din materialele utilizate pentru constructia cladirii(fundatie,pereti,plansee)situatie in care este posibila necesitatea deteriorarii locale a elementului de constructie ce trebuie analizat.

 

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII

 

Certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului, pentru categoriile de cladiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, si se pastreaza la cartea tehnica a constructiei. In lipsa cartii tehnice a constructiei, pana la constituire, certificatul se pastreaza de catre proprietar.

Certificatul este un document tehnic cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie, precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor. Pentru categoriile de cladiri care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv a contractului de inchiriere.

 

Prin Certificat de Performanta Energetica a cladirii se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic pentru cladiri atestat de catre organismele acreditate, care prezinta, intr-un mod unitar, sintetic si standardizat, performanta energetica a cladirii. Un Certificat de Performanta Energetica detaliaza caracteristicile constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia (incalzire, apa calda de consum, climatizare, ventilare mecanica si iluminat artificial) rezultate din analiza energetica si termica, fiind valabil 10 ani de la data emiterii.

 

Fiecare certificat de performanţă energetică va conţine cel puţin următoarele informaţii privind construcţia şi instalaţiile aferente acesteia:

 

1. Date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii (certificat - faţa):

1.1. Titulatura: “Certificat de performanţă energetică” şi sistemul de certificare utilizat (reglementarea tehnică aplicabilă – Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor).

1.2. Numărul de înregistrare al certificatului de performanţă energetică.

Numărul de înregistrare al certificatului de performanţă energetică va fi compus din 18 cifre împărţite în trei grupe având următoarea semnificaţie:

- şase cifre reprezentând codul poştal al localităţii în raza căreia este situată clădirea;

- şase cifre care alcătuiesc numărul de înregistrare al certificatului de performanţă energetică;

- şase cifre reprezentând data eliberării certificatului de performanţă energetică.

1.3. Date privind clădirea certificată:

1.3.1. Adresa clădirii: stradă, număr, oraş şi judeţ / sector, cod poştal;

1.3.2. Categoria şi tipul clădirii;

1.3.3. Regimul de înălţime al clădirii ;

1.3.4. Anul sau perioada construirii ;

1.3.5. Aria utilă a spaţiului condiţionat

1.3.6. Aria construită desfăşurată a clădirii

1.3.7. Volumul interior al spaţiului condiţionat al clădirii – conform Metodologie partea I;

1.4. Date de identificare a auditorului energetic pentru clădiri:

1.4.1. Numele şi prenumele auditorului energetic pentru clădiri ;

1.4.2. Specialitatea (conform certificatului de atestare);

1.4.3. Nr. de Certificatului de atestare al auditorului energetic pentru clădiri;

1.5. Motivul elaborării certificatului energetic: Vânzare / cumpărare, asigurare, închiriere, modernizare energetică, informativ sau altul.

1.6. Consumul de energie specific total anual pentru încălzire, ventilare, climatizare, prepararea apei calde de consum şi iluminat, în condiţii normale de microclimat – [kWh/m˛an].

1.7. Nota energetică acordată clădirii;

1.8. Clasa energetică în care se încadrează clădirea funcţie de scala energetică

1.9. Indice specific de necesar de căldură pentru încălzire aferent construcţiei, pentru clădirea de referinţă

1.10. Valorile consumurilor de energie specifice anuale pentru încălzire, pentru ventilare / climatizare,pentru prepararea apei calde de consum şi pentru iluminat, în condiţii normale de microclimat [kWh/m˛an].

1.11. Încadrarea în clase de consum energetic funcţie de valorile consumurilor de căldură specifice anuale pentru încălzire, ventilare / climatizare, prepararea apei calde de consum şi iluminat, în raport cu grilele de clasificare a clădirilor

1.12. Date privind responsabilitatea auditorului energetic pentru clădiri:

􀂉 Data completării dosarului, respectiv data elaborării certificatului de performanţă energetică;

􀂉 Numărul dosarului;

􀂉 Ştampila şi semnătura auditorului energetic pentru clădiri.

1.13. Denumirea şi versiunea programului de calcul utilizat la elaborarea certificatului de performanţă energetică (inclusiv la estimarea necesarului şi consumului de energie al clădirii).

 

2. Date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii (certificat - verso):

2.1. Grile de clasificare energetică funcţie de consumul de energie specific anual – pentru încălzirea spaţiilor, ventilare mecanică, climatizare, prepararea apei calde de consum şi iluminat şi total

2.2. Consumul de energie total anual specific determinat conform părţilor I şi II ale Metodologiei pentru clădirea de referinţă [kWh/m˛an].

2.3. Nota energetică pentru clădirea de referinţă.

2.4. Penalizări acordate clădiri certificate: Punctaj total penalizări (p0) şi motivele acestora (acolo unde este cazul).

2.5. Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.

2.6. Perioada de valabilitate a Certificatului de performanţă energetică (10 ani de la data înregistrării acestuia).

2.7. Alte menţiuni

 

3. Date tehnice privind clădirea şi instalaţiile aferente acesteia (anexă):

3.1. Date privind construcţia;

3.2. Date privind instalaţia de încălzire interioară;

3.3. Date privind instalaţia de apă caldă de consum ;

3.4. Date privind instalaţia de ventilare mecanică;

3.5. Date privind instalaţia de climatizare a spaţiilor;

3.6. Date privind instalaţia de iluminat.

 

copyright © 2005. Totate drepturile rezervate. Web design by IDEEA.